ประวัติโดยย่อของอาชีพของนายหน้าหุ้น

โบรกเกอร์ปรากฏตัวพร้อมกับการเกิดขึ้นของการค้า ในเมืองหลวง,เมืองการค้าที่สำคัญและพอร์ตมีคนช่วยหาคนที่เหมาะสมหรือมากกว่านำมารวมกันผู้ซื้อและผู้ขาย

บางครั้งเอกอัครราชทูตกลายเป็นนายหน้า,และศาลของกษัตริย์หรือสุลต่านกลายเป็นผู้ขาย ผู้ซื้อหันไปเป็นคนระดับสูงเพื่อขอความช่วยเหลือและเขาเจรจาข้อตกลงสำหรับค่าธรรมเ

กับการเกิดขึ้นของการซื้อขายการประมูลแลกเปลี่ยนเป็นอาชีพที่แยกต่างหาก

“นายหน้า”จะถู บางโบรกเกอร์เริ่มทำงานบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เปิดในขณะที่คนอื่นๆกำลังมองหาลูกค้าในสถานที่อื่นๆ

ในศตวรรษที่สิบเก้า กฎหมายการค้าของประเทศในยุโรป(รหัสพาณิชย์อิตาลี,รหัสพาณิชย์เยอรมันฯลฯ)ถือว่าเป็นโบรกเกอร์อาชีพฟรีไม่ได้เป็นหนึ่งอย่างเป็นทางการ รกระทำดังกล่าวถูกดำเนินคดี

นโดยบรรจุอย่างเป็นทางการกระเป๋าของเขาและไม่ให้บริการผลประโยชน์ของอธิปไตย