หน้าที่ของนายหน้า

 

หน้าที่หลักของโบรกเกอร์:

การเลือกตัวแปรที่ดีที่สุดของวัตถุและโปรโมชั่นของการซื้อและการขาย;

การให้คำปรึกษาและการเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดในตลาดประกันภัย;

ทำงานเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คุณสมบัติที่สำคัญ

คุณสมบัติที่จำเป็นที่โบรกเกอร์ต้องมี:

ความรับผิดชอบ;

ความตรงต่อเวลา;

คำพูดที่มีอำนาจ;

ลักษณะเรียบร้อย;

ความมั่นคงทางอารมณ์;

ความเรียบร้อย;

สุภาพ;

สายตาที่ดี;

ความสนใจ;

ชั้นเชิง;

ประสิทธิภาพ;

เป็นกันเอง

ทักษะและความรู้

 

โบรกเกอร์เป็นมืออาชีพที่ต้องการความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์การตลาดสถิติและจิตวิทยา เขาจะต้องทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายความสามารถในกระบวนการของเอกสารและส

 

งานที่ต้องใช้ความสามารถที่จะนำทุกฝ่ายเพื่อความเข้าใจร่วมกันและเพื่อปกป้องมุมมองข

อนาคตและอาชีพ

โบรกเกอร์เป็นอาชีพที่ให้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ:

การดำเนินกิจกรรมในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล;

ทำงานเป็นพนักงานของแพลตฟอร์มการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอสังหาริมทรั ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพ,ผู้เริ่มต้นจะต้องนับบนตำแหน่งของการฝึกงาน. นตัวแทนและหลังจากนั้น–ผู้เชี่ยวชาญ,โบรกเกอร์และ”โบรกเกอร์ทอง” ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่มีประสบการณ์ในการทำงานมีสิทธิที่จะกลายเป็นผู้จัดการของกลุ่